کاسبی به روش جَوَندگان!
کاریکاتور

کاسبی به روش جَوَندگان!

    طرح اختصاصی فرزین سوادکوهی برای پایگاه خبری مناطق آسیا   از بعد ازصفویه که اقتصاد دهقانی و دامداری ایران به دست آجیل فروش ها و بامیه پزان و خرده پاهای کف بازار افتاد و سکان اقتصاد کلان در ید بی کفایت سوداگران قرار گرفت دیری نپائید که خرده بورژوازی سنتی ایرانی، بورژوازی کمپرادور