کاریکاتور

کاسبی به روش جَوَندگان!

تاریخ انتشار : یکشنبه 20 خرداد 1403 - 13:47

 

کاریکاتور؛کاسبی به روش جوندگان!

 

طرح اختصاصی فرزین سوادکوهی برای پایگاه خبری مناطق آسیا

 

از بعد ازصفویه که اقتصاد دهقانی و دامداری ایران به دست آجیل فروش ها و بامیه پزان و خرده پاهای کف بازار افتاد و سکان اقتصاد کلان در ید بی کفایت سوداگران قرار گرفت دیری نپائید که خرده بورژوازی سنتی ایرانی، بورژوازی کمپرادور را با شعارهای عوامانه ضد امپریالیستی کنار زد، و از همین جا بود که رویای یک شبه پولدار شدن مثل خوره به جان مردمان سرزمین پارس افتاد.

با سر برآوردن نسل های جدید که پوشالی بودن این نوع اقتصاد حاج آقایی را به چشم دیده بودند همنوایی با تکنولوژی های روز برای رسیدن به رفاه گشوده بنظر آمد.حال آنکه حتی نسل جدید نیز حاضر نشد مثل چینی ها ۸ ساعت تمام روی پا بایستد و کار تولیدی انجام دهد تا آقای اقتصاد جهان شود.

و اینگونه بود که رویای یک شبه پولدار شدن تا مغز استخوان ایرانیان نفوذ کرد.نام این بیماری یک روز مضاربه و گلد کوئست و بادران و امثالهم بود ،روز دیگر کریپتو کارنسی و همستر کامبت و…….. بلایی که همچون سرطان برای درمانش دارویی پیدا نمی شود.