• کار در تامین اجتماعی نوعی عبادت است

    کار در تامین اجتماعی نوعی عبادت است

    سازمان تامین اجتماعی با بیش از 70 سال خدمت به اقشار مختلف مردم نقش مهمی در برقراری عدالت اجتماعی دارد و رمز ماندگاری این سازمان در تلاش، ازخودگذشتگی و ایثار کارکنان نهفته است.

اخبار پربازدید

سایر اخبار